JesusFilm

Order your FREE Copy of the Jesus Film.

Just e-mail your Name and Poatal Address to admin@goodnewsradio.co.za . We will send your copy soon!

Jesus Love
The GNR Team

Loading ...

Filippense 2:14
Doen alles sonder murmurering en teëspraak.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Matteus 11:28
Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas Is, en Ek sal julle rus gee.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Matteus 17:20
Deur julle ongeloof; want, voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het soos n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg sê : Gaan weg hiervandaan daarnatoe! En Hy sal weggaan, en niks sal vir julle ontmoontlik wees nie.
... See MoreSee Less

View on Facebook