Advertising

Advertising options

Advertising on Good News Radio is more cost effective than you think!!
Bronze
2x 30 second professional ad per day, Monday to Saturday.
No website or social media marketing included.
R350.00 pm
Production (1x voice, background music, no sfx) – R350.00
Production included for agreements of 6 months plus.

Silver
3x 30 second professional ad per day, Monday to Saturday.
Website marketing included, social media marketing excluded.
R700.00 pm
Production (1x voice, background music, no sfx) – R350.00
Production included for agreements of 3 months plus.

Gold
4x 30 second professional ad per day, Monday to Saturday.
Website , and social media marketing included.
R1200.00 pm
Production (1x voice, background music, 1x sfx) included.

Outside Broadcasts from your premises
• 1 hour – R550 + traveling cost @ R3.00/km outside George.
Broadcast dedicated to the promotion of your business.
• 2 hour – R800 + traveling cost @ R3.00/km outside George.
Broadcast dedicated to the promotion of your business.
• 3 hour – R1200 + traveling cost @ R3.00/km outside George.
Broadcast dedicated to the promotion of your business.

Co-Branding
Opportunities for co-branding of equipment etc.
Please contact us to discuss.

Louis Kirstein
louis@goodnewsradio.co.za
074 200 0008

Loading ...

Efesiers 4:2
Ek vermaan julle dan, ek, die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Efesiers 6:11
Trek die volle wapenuitrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Efesiers 6:4
En vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here.
... See MoreSee Less

View on Facebook