Home


Click the Play Button below...
1 month ago

Genesis 28;15
Ek is by jou en Ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan.

1 month ago

Psalm 77:14
Alles wat U doen is heilig, o God. Waar is n god so groot soos God.

1 month ago

Psalm 27:14
Wag op die Here! Wees sterk en laat jou hart sterk wees! Ja wag op die Here.

1 month ago

Habakuk 2:3
Want die gesig sal nog duur tot op die vasgestelde tyd; maar dit spoed na die einde en sal nie teleurstel nie. As dit mag vertoef wag daarop want alte seker sal dit kom en nie versuim nie.

1 month ago

2 Timoteus 2:15
Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny.

1 month ago

1 Petrus 3:14
Maar self as julle sou ly omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie.

1 month ago

Efesiers 5;18-20

1 month ago

Fillipense 4;13
Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.

1 month ago

1 Johannes 1;9
Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar; sy enigste Seun het Hy na die wêreld toe gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan hê.

1 month ago

1 Johannes 4;8,9
Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie. Hierin is God se liefde vir ons openbaar; sy enigste Seun het Hy na die wêreld toe
gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan hê.

« 3 of 12 »